علوم انساني از پشتيباني‌هاي فلسفي تهي است
112 بازدید
تاریخ ارائه : 7/9/2011 9:28:00 AM
موضوع: فقه و اصول

حجــــــــت‌الاســـلام محمـــــدرضـــا ضميري به آسيب‌شناسي علوم انساني پرداخت و اظهار داشت: در حال حاضر علوم انساني معطوف به حل مشكلات جوامع غربي است به اين معنا كه اين علوم از مجموعه تفكراتي تهيه شده كه ديدگاه‌هاي آن براي حل مشكلات جوامع غربي كارساز است.

وي با بيان اينكه اگر علمي مسائل خودش را از مسائل موجود در جامعه‌اي اخذ كند پاسخ‌ها نيز به همان سمت مي‌رود، يادآور شد: اگر سير اين گونه علم و معرفت علوم انساني را به كشورهاي ديگر سرايت دهيم روشمندبودن آن را زير سؤال مي‌برد.

مسائل جوامع غربي را نمي‌توان همانند مسائل كشورهاي اسلامي فرض كرد، از اين رو بايد مسائل هر جامعه خاص را در همان جامعه مورد بررسي قرار دهيم.

ماهيت علوم انساني سكولار است

ضميري در گفت‌وگو با مهر، تصريح كرد: ماهيت علوم انساني موجود اساساً يك ماهيت سكولاريستي و غيرديني است. اين علوم نگاه مادي به انسان دارد و اميال و گرايش‌هاي فطري و ديني انسان را مورد مطالعه قرار نمي‌دهد.

وي با بيان اينكه علوم انساني نگاه خوشبينانه‌اي به دين ندارد، تصريح كرد: اساساً دو نگاه به انسان وجود دارد‎؛ يكي اينكه انسان محور هستي است و همه چيز بايد طبق اميال و لذت‌هاي انسان در نظر گرفته شود، و دوم اينكه خدا محور همه چيز است و انسان در اين نوع نگاه عبد در نظر گرفته مي‌شود.علوم انساني چون انسان را محور قرار مي‌دهد، در واقع نگاه اومانيستي به انسان دارد.

انحصار روش‌گرايي علوم انساني در مسائل تجربي

ضميري انحصار روش‌گرايي علوم انساني در مسائل تجربي و حسي را از ديگر چالش‌هاي اين علوم برشمرد و اضافه كرد: هنوز نگاه كمي و تجربي بر علوم انساني سايه افكنده است. اگر تنها منبع و روش اخذ علوم انساني را تجربه بدانيم اين اشتباه محض است، در حالي كه يك سري معارفي وجود دارند كه مي‌توانيم آنها را از مباحث و نگرش‌هاي عقلي و وحياني استخراج كنيم.

وي خاطرنشان كرد: 124 هزار پيامبر مردم را هدايت مي‌كردند كه مباحث آنها ناظر بر اجتماع بود و بايد اين منبع عظيم و گفتمان‌ها و كنش‌هاي انبياي الهي در نظر گرفته شوند.

بومي نبودن علوم انساني آسيب‌زاست

ضميري بومي نبودن علوم انساني را از ديگر چالش‌هاي اين علوم برشمرد و گفت: براي جامعه شناسي بايد جامعه شناسي‌هاي متعددي داشته باشيم چراكه هر كشوري مشكلات خاص خودش را دارد و ممكن است در بررسي برخي مشكلات جوامع و ارائه راه‌حل‌ها به نقطه مشتركي برسيم اما اگر تصور كنيم مشكلات همه كشورها يكسان است دچار خطا مي‌شويم.

علوم انساني از پشتيباني‌هاي فلسفي تهي است

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به چالش‌هاي ديگر علوم انساني اظهار داشت: علوم انساني موجود از پشتيباني‌هاي فلسفي و معرفت‌شناسانه تهي است.تا زماني كه علوم انساني موجود پشتيباني‌هاي مستحكم فكري را براي خودش حفظ نكند نمي‌تواند موفق عمل كند

انتشار: سایت دفتر فرهنگستان علوم اسلامی قم