گزارشی از نشست اصول و نوآوری
78 بازدید
نحوه تهیه : گروهی
محل انتشار : کتاب ماه دین ) مهر 1388 - شماره 144 )(5 صفحه - از 8 تا 12)
تعداد شرکت کننده : 0